O společnosti

Firma DELTAPLAN byla založena na základě společenské smlouvy dne 7. 1. 1991. Bylo tím navázáno na dlouholetou tradici ateliéru Delta, založeného v rámci SPA koncem 60. let 20. století (pozdější Projektový ústav VHMP). V současné době firma zaměstnává 17 pracovníků v profesi architektů, stavebních projektantů, projektantů organizace staveb a interiérů. Komplexnost projektových prací a možnost operativního řešení zajišťuje trvalou spoluprací s řadou menších projektových firem, dodávajících formou kooperace zejména projekty speciálních profesí.

Kanceláře firmy jsou vybaveny špičkovou počítačovou a reprodukční technikou, umožňující operativní zpracování i kompletaci zakázek ve vysoké kvalitě.

Firma dlouhodobě spolupracuje s mnoha předními českými architekty a podílí se na řadě významných projektů, které získávají prestižní ocenění.

Spektrum činností zajišťovaných ateliérem Deltaplan v současné době reprezentuje komplexní rozsah prací dle Výkonového a honorářového řádu, t.j. od stavebních průzkumů, přes zpracování studií, projektové dokumentace všech stupňů včetně realizační, inženýrskou činnost a autorský dozor po závěrečné vyhodnocení stavby.

Od roku 2000 je v ateliéru zaveden systém kvality podle ISO 9001. Certifikát systému kvality ČSN EN ISO 9001:2009 byl vydán ateliéru Deltaplan v březnu 2013.

Více informací nejen o historii ateliéru DELTAPLAN je na samostatné stránce.

Předmět činnosti společnosti

  • Projektování v oboru architektury a pozemních staveb
  • Projektování v oboru územního plánování a urbanismu
  • Příprava a organizace architektonických soutěží
  • Inženýrská činnost
  • Výkon TDI
  • Činnost autorizovaného inspektora
  • Konzultace, technická pomoc a poradenství
  • Služby bytového architekta

Společníci firmy

Ing. Petr Blažka, a.i.

ředitel

Ing. Pavel Štěpán, a.i.

zástupce ředitele

Ing. Petr Kniha, a.i.

Ing. Jiří Tulach

Zaměstnanci

Drahomíra Andresová

Martin Balík

Ing. arch. Ondřej Hubert

Ing. arch. Petr Jón

Ing. Miloš Keltner, a.i.

Ing. arch. Eva Kovářová

Ing. arch. Jitka Kubínová

Karolína Mašková

Ing. Barbora Návesníková

rodičovská dovolená

Tereza Psutková

Jan Sutnar
Jan Sutnar

Ing. arch. Vít Štěpán
Ing. arch. Vít Štěpán

Michal Traj

účstník projektu Záruky pro mladé ve Středočeském kraji