O společnosti

Firma DELTAPLAN byla založena na základě společenské smlouvy dne 7. 1. 1991. Bylo tím navázáno na dlouholetou tradici ateliéru Delta, založeného v rámci SPA koncem 60. let 20. století (pozdější Projektový ústav VHMP). Náš tým tvoří 24 spolupracovníků v profesi stavebních projektantů, architektů, projektantů organizace staveb a inženýringu. Komplexnost projektových prací zajišťuje trvalá spoluprace s řadou dalších projektových firem, dodávajících zejména projekty speciálních profesí.

Kanceláře firmy jsou vybaveny špičkovou počítačovou a reprodukční technikou, umožňující zpracování i kompletaci zakázek v nejvyšší kvalitě.

Firma dlouhodobě spolupracuje s mnoha předními českými architekty a podílí se na řadě významných projektů, které získávají prestižní ocenění.

Spektrum činností zajišťovaných ateliérem DELTAPLAN v současné době reprezentuje komplexní rozsah prací dle Výkonového a honorářového řádu, t.j. od stavebních průzkumů, přes zpracování studií, projektové dokumentace všech stupňů včetně realizační, inženýrskou činnost a autorský dozor po závěrečné vyhodnocení stavby.

Od roku 2000 je v ateliéru zaveden systém kvality podle ISO 9001. Certifikát systému kvality ČSN EN ISO 9001:2009 byl vydán ateliéru DELTAPLAN v březnu 2016.

Více informací nejen o historii ateliéru DELTAPLAN je na samostatné stránce.

Předmět činnosti společnosti

  • Projektování v oboru urbanismu, architektury a pozemních staveb
  • Inženýrská činnost
  • Výkon TDS
  • Inspekce nemovitostí a pasport staveb
  • Poradenství, konzultace a technická pomoc
  • Služby bytového a interiérového architekta
  • Příprava a organizace architektonických soutěží

 

Náš tým

Ing. Petr Blažka, a.i.

ředitel

Ing. Jiří Tulach

zástupce ředitele

Ing. Petr Kniha, a.i.

Ing. arch. Vít Štěpán
Ing. arch. Vít Štěpán

Drahomíra Andresová

Martin Balík

Ing. arch. Jelena Dusić
Ing. arch. Jelena Dusić

Bc. Petra Dvořáková
Bc. Petra Dvořáková

Ing. arch. Lucie Harcubová
Ing. arch. Lucie Harcubová

Kateřina Ježková
Kateřina Ježková

Ing. arch. Petr Jón

Lucie Jirotková
Lucie Jirotková

Jaroslav Jůza
Jaroslav Jůza

Ing. Miloš Keltner, a.i.

Jiří Klíma
Jiří Klíma

Bc. Dominika Lukešová
Bc. Dominika Lukešová

Tereza Psutková

Jan Sutnar
Jan Sutnar

Michal Traj

Ing. Tomáš Vondráček
Ing. Tomáš Vondráček

Petra Lenka Zachařová